Aktualizacja Oprogramowania

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania systemowego Pluggy. Oto najważniejsze zmiany  / ulepszenia:

  • Poprawione błędy dla  Androida
  • Nowe sterowniki Androida do kamer internetowych USB (z mikrofonem) do Skype i innych aplikacji
  • Naprawiony błąd dla wiadomości: “Pluggy nie odpowiada” (“Pluggy is not responding)
  • Szybki start interfejsu użytkownika
  • Naprawiony błąd w  aplikacji media player
  • Naprawiony błąd do aplikacji YouTube
  • Ikony aplikacji na ekranie My Apps nie znikają po restarcie urządzenia

Bieżąca aktualizacja oprogramowania to nie tylko aktualizacja do oprogramowania Pluggy, ale również dla systemu Android i sterowników z systemem Android. Dlatego nie jest możliwe dla nas dokonanie automatycznej aktualizacji Pluggy. Dlatego  trzeba wykonać kilka operacji manualnych. Ta strona poprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku

Proszę najpierw przeczytać poniższą stronę. Jeśli masz wątpliwości, czy możesz przeprowadzić tę aktualizację samemu, to prosimy kogoś z większym doświadczeniem aby Ci w tym pomógł, lub skontaktuj się z nami.

Krok 1: Zciągnij aktualizację

Na początku musisz upewnić się, że ustawienia bezpieczeństwa (security settings) ustawione są poprawnie w celu przeprowadzenia aktualizacji.  Przejdź do ustawień (settings):

Następnie wybierz bezpieczeństwo (security):

Spójrz na “Nieznane źródła” (Unknown sources). Jeśli nie ma tam zaznaczenia (“ptaszka”), to zaznacz go.

Teraz kliknij “OK” aby zatwierdzić:

Uruchom przeglądarkę Pluggy:

Wpisz adres internetowy  http://www.pluggy.tv i przejdź do strony “Pluggy update” . Jesteś na tej stronie. Kliknij tutaj aby zciągnąć nowe oprogramowanie. Nowa werjsa ma około 140 MB, więc jej zciągnięcie chwilę potrwa. Podczas zciągania możesz kliknąć na symbol zciągania w prawym dolnym rogu ekranu (strzałka skierowana w dół). Wówczas zobaczysz postęp procesu zciągania:

Widzisz postęp zciągania aktualizacji. Poczekaj do momentu aż cały plik zostanie pobrany tak, jak na zdjęciu:

Krok 2: Kopiowanie pliku aktualizacji do właściwego folderu

Po zciągnięciu pliku, uruchom aplikację  ”ES File Explorer”

Przejdź do folderu “Download”:

Widzisz teraz zawartość folderu “Download”, w którym powinien znajdować się plik “update.zip”. Jeśli nie widzisz tego pliku, sprawdź czy na pewno wybrałeś folder “Download”. Jeśli folder jest poprawny, a pliku tam nie ma, wówczas powtórz krok 1.

Kliknij na ikonę “Select”:

Teraz kliknij na ikonę “update.zip” ale trzymaj przyciśnięty klawisz! (słowo klawisz rozumiemy jako przycisk “OK” lub lewy przycisk myszki).

Kiedy trzymasz ten klawisz wciśnięty, rozwinie się okno wyboru. Kliknij na “Copy”:

Przejdź jeden stopień wyżej klikając na ikonę pokazaną poniżej, która znajduje się na górze ekranu. Teraz opuszczasz folder “Download” i znajdziesz się ponownie w folderze głównym.

Zobaczysz dodatkowy klawisz na dole ekranu:

Naciśnij ten klawisz a pojawi się  nowe okno z plikiem “update.zip” w środku.

Kliknij na “update.zip” ale trzymaj klawisz wciśnięty.

Pojawi się rozwijalne okno wyboru. Kliknij na “Paste”:

“update.zip” będzie skopiowany do katalogu głównego. Może to zająć chwilę. Pluggy poinformuje cię o zakończeniu kopiowania pliku.

Po tej operacji od razu zobaczysz, czy kopiowanie się powiodło, kiedy plik  ”update.zip” również pojawi się w katalogu głównym:

Krok 3: Przeprowadzenie aktualizacji

Przejdź do Ustawień poprzez uruchomienie aplikacji Ustawienia (“Settings”).

Kliknij na “About device” (na dole listy)

Teraz wybierz “System updates”

Wybierz “From Internal Storage”

Wybierz “Install now”

Pluggy teraz się zresetuje i zobaczysz standardowy ekran aktualizacji Androida. Kiedy belka na ekranie się wypełni wówczas aktualizacja się zakończy i Pluggy ponownie się zresetuje.  Cała operacja może zająć kilka minut.

Po resecie Pluggy na początku zaktualizuje wszystkie istniejące aplikacje.  To także zajmie kilka minut, w zależności od ilości zainstalowanych aplikacji na twoim Pluggy.

Krok 4: Przywracanie ustawień fabrycznych 

Uwaga! Ten krok spowoduje usunięcie wszystkich informacji zapamiętanych na twoim urządzeniu Pluggy.  Jeśli nie wykonasz tego kroku, twój Pluggy może nie działać poprawnie po aktualizacji. Aby zabezpieczyć twoje dane oraz zainstalowane aplikacje, możesz skorzystać z  usługi “Google Synchronisation”, która zapamięta ustawienia twojego konta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach Google.

Dane zapamiętane są na serwerze, jak np. e-maile i z pewnością nie zostaną stracone.

Przejdź do ustawień (“Settings”) – jak wspomniano powyżej – i wybierz “Backup and restore”.

Wybierz “Restore factory settings”:

Wybierz “Reset device”:

Na końcu wybierz “Erase all”.

Pluggy w tej chwili przywróci ustawienia fabryczne. To potrwa kilka minut. Po tej operacji ponownie zobaczysz ikonę Android na ekranie.

Krok 5: Przeinstalowanie ustawień 

Po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania i przywrócenia ustawień fabrycznych, musisz dokonać kilku ustawień, włączając w to ustawienia sieci WiFi.

Kiedy po raz pierwszy uruchomisz aplikację, która używa video, będziesz poproszony o wybór odtwarzacza video. Proszę wybrać “ES Media Player”. Jeśli chcesz zawsze korzystać z tego odtwarzacza, zaznacz okno wyboru:  ”Always use this action”.

Po tych działaniach możesz znowu korzystać z urządzenia  Pluggy z nowym oprogramowaniem i twoimi aplikacjami.